تبلیغات
معراج اندیشه|وبلاگ شخصی بهمن طاهری - وظایف شاخه معاونت انضباطی دبستان اندیشه
صفحه اصلی|اخبار و پیام ها|مطالب پیشنهادی|خاطره ها|آواها و سرودها|گالری تصاویر|شرح وظایف|درباره من|پیشنهادات و انتقادات

وظایف شاخه معاونت انضباطی دبستان اندیشه

پذیرش کار نظارت و کنترل و بررسی موارد انضباطی دانش آموزان در دبستان .بررسی موارد تاخیر و غیبت دانش آموزان در طول سا ل تحصیلی وبررسی ودرخواست علل غیبت ها از اولیاء دانش آموزان .اعلام تذکرات و توصیه های انضباطی .کنترل وضع حیاط ومسائل مربوطه آن در وقت استراحت دانش آموزان و نظارت برحضورنیروهای انتظامات دانش آموزی دبستان جهت اداره پست های ما موریت آنهاو کنترل مسائل بهداشتی و ظاهری و پوشش دانش آموزان در موقعیتهای مختلف در دبستان . ایجاد هماهنگی های لازم با سایر معاونین در موضوع رسیدگی وکنترل موارد انضباطی دانش آموزان . دریافت نقطه نظرات سایر همکاران و معلمان ومربیان در خصوص مسائل انضباطی در دبستان وتجزیه و تحلیل وپاسخگویی به آنها، بررسی پیشنهادات رسیده از اولیاء در ارتباط با امور انضباطی در دبستان .

پذیرش کار نظارت و کنترل و بررسی موارد انضباطی دانش آموزان در دبستان .بررسی موارد تاخیر و غیبت دانش آموزان در طول سا ل تحصیلی وبررسی ودرخواست علل غیبت ها از اولیاء دانش آموزان .اعلام تذکرات و توصیه های انضباطی .کنترل وضع حیاط ومسائل مربوطه آن در وقت استراحت دانش آموزان و نظارت برحضورنیروهای انتظامات دانش آموزی دبستان جهت اداره پست های ما موریت آنهاو کنترل مسائل بهداشتی و ظاهری و پوشش دانش آموزان در موقعیتهای مختلف در دبستان . ایجاد هماهنگی های لازم با سایر معاونین در موضوع رسیدگی وکنترل موارد انضباطی دانش آموزان . دریافت نقطه نظرات سایر همکاران و معلمان ومربیان در خصوص مسائل انضباطی در دبستان وتجزیه و تحلیل وپاسخگویی به آنها، بررسی پیشنهادات رسیده از اولیاء در ارتباط با امور انضباطی در دبستان .




دیدگاه ها : نظرات

شنبه 26 فروردین 1391 12:25 ق.ظ